tel./fax :    (032) 274-85-29
    tel./fax :    (032) 271-27-52
    e-mail :    tormet@tormet.pl

    Siedziba firmy:
    41-800 Zabrze
    ul. Słowackiego 2